جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

مصوبه هفتصدو سی و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع: تسری مفاد ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به مردودین پایه سوم راهنمایی تحصیلی

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد مفاد ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به مردودین پایه سوم راهنمایی تحصیلی نیز تسری یابد.
موضوع: تسری مفاد ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به مردودین پایه سوم راهنمایی تحصیلی در هفتصد و سی و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 7/6/1385 به تصویب رسید.

دبیر شورا بهرام محمّدیان
رییس جلسه محمود فرشیدی

تسری مفاد ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به مردودین پایه سوم راهنمایی تحصیلی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17970
تاریخ تصویب :
1385/6/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :