جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تمدید اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی

ماده واحده ـ شورای عالی آموزش و پرورش با تمدید اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی مصوب ششصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی در مدارس مجری طرح مذکور تا پایان سال تحصیلی 1387 ـ 1386 موافقت می‌کند.
موضوع: تمدید اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 4/7/1385 به تصویب رسید.

دبیر شورا بهرام محمّدیان
رییس جلسه محمود فرشیدی

تمدید اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17970
تاریخ تصویب :
1385/7/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :