جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصویرنامه‌های موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

شماره119041/358 6/8/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیـرو نامه شـماره2486/358 مورخ19/1/1385 موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مصوب 29/11/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و عطـف به نامه شماره 85744/9700/ح مورخ 22/5/1385 آن مجمع با عنایت به اینکه در متن فارسی لایحه ارسالی دولت جزء (ح) بند (1) ماده (31) اضافه شده که در متون عربی و انگلیسی موافقتنامه وجود ندارد، سوابق به پیوست جهت درج در روزنامه رسمی و مجموعه قوانین سالیانه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره93658 17/8/1385

وزارت دادگستری

پیرو ابلاغیه قانون موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره4371 مورخ29/1/1385 به پیـوست تـصویرنامه شماره119041/358 مورخ 6/8/1385 مجلس
شـورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مذکور جهت اجراء ابلاغ می‌‌گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس ـ سیداحمد موسوی

شماره85744 ـ 9700/ح 22/5/1385

جناب آقای دکتر حدادعادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

پیرو نامه شماره 101/43948 مورخ 8/12/1384 درخصوص ابلاغ قانون موافقت‌نامه همکاریهای حقوقی و قضائی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اعلام می‌گردد:
براساس نامه شماره897/2/73 ـ پ مورخ9/2/1385 دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه « بند ح ماده 31» موافقتنامه، در سیر مراحل نهایی موافقت دو دولت از متن موافقتنامه حذف گردیده ولی در لایحه تقدیمی این اصلاح صورت نگرفته و اشتباهاً تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و در مراحل بعدی نیز باقیمانده است.
علیهذا با توجه به اینکه بند مذکور در متون انگلیسی و عربی امضاء شده موافقتنامه حذف گردیده ولی در متن فارسی وجود دارد مقتضی است دستور فرمائید نسبت به صدور اصلاحیه ماده 31 و درج آن در روزنامه رسمی اقدام لازم مبذول دارند.

امور حقوقی و کمیسیونها ـ حسین واعظی

شماره897/2/73 ـ پ 9/2/1385

جناب آقای شاملو رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیرو نامه شماره 5192/2/73 ـ پ مورخ 3/12/1384 درخصوص تصویب موافقتنامة همکاریهای قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و کویت و مسئله اشتباه تایپی در بند یک مادة31، متأسفانه علیرغم درخواست این دفتر در نامة فوق‌الاشاره (تصویر پیوست) این اشکال رفع نشده و به صورت قانون در روزنامة رسمی کشور چاپ شده است. خواهشمند است با توجه به تصویب این موافقتنامه در مجمع ترتیبی اتخاذ فرمائید تا روزنامه رسمی در هنگام چاپ این متن در مجموعه قوانین سالیانه، این ماده را اصلاح نماید (شق (ح) از بند یک مادة 31 حذف گردد).

سرپرست دفتر امور بین‌الملل ـ غلامرضا مهدوی

شماره101/42998 8/12/1384

جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

بازگـشت به نـامه شـماره 139225/358 مـورخ 13/7/1384 درخصـوص « لایـحه موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت» مصوب مورخ 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 29/11/1384 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و « نظر مجلس شورای اسلامی عیناً مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به محوریت متن انگلیسی موافقتنامه مزبور، مقرر شد: در بند یک از ماده 1 واژه « خود» پس از عبارت « حقوق شخصی و مالی» اضافه گردد» مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17975
تاریخ تصویب :
1385/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :