جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 29058/ت31078هـ مورخ 11/5/1385 شماره81360/ت35953هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ5/7/1385 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 72326/9434هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصویب نمود:
به انتهای تصویب‌نامه شماره29058/ت31078 هـ مورخ 11/5/1385 عبارت « و مبالغ موضوع آن از محل اعتبارات مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهدشد» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17975
تاریخ تصویب :
1385/7/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :