جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع اجازه تأسیس شعبه شرکت احداث صنعت در کشور سوریه شماره 99288/ت35586هـوزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 76411/60 مورخ 31/4/1385 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (185) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
مهلت مقرر در تصویب‌نامه شماره 25205/ت29056هـ مورخ 8/5/1382 برای مدت یک سال تمدید می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17975
تاریخ تصویب :
1385/7/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :