جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فرخشهر شماره32166/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر فرخشهر

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/3/1385، طرح جامع شهر فرخشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنامه وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 6/7/1384 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را با قید ضرورت انجام اصلاحات زیر مورد تصویب قرار داد:
ـ حریم شهر براساس قانون محدوده و حریم تا حداکثر 5 برابر محدوده با حفظ و خروج اراضی کشاورزی اصلاح شود.
ـ در حریم شهر اراضی واگذار شده با کاربری باغ حفظ شده و هرگونه اقدامی براساس قوانین و مقررات مربوط به باغات عمل شود.
ـ طرح پس از اصلاحات و اعمال موارد فوق و طرح در کمیته فنی، مصوب تلقی و توسط دبیرخانه شورایعالی قابل ابلاغ خواهدبود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی وتصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر فرخشهر بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1392) معادل 37860 نفر در محدوده‌ای به وسعت 88/762 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 3/91 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 7/163 نفر در هکتار) تهیه شده است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17977
تاریخ تصویب :
1385/5/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
موضوع :