جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

موقوف‌الاجراشدن تصویب‌نامه شماره 28040/ت32741هـ مورخ 11/5/1384 شماره104300/ت 36135هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 72927/9444هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره28040/ت32741هـ مورخ11/5/1384 از تاریخ اعلام ایراد رسمی، موقوف‌الاجرا می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17984
تاریخ تصویب :
1385/8/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :