جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ شماره109384/ت36341کوزارت بازرگانی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت 24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
صادرات مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب مشمول پرداخت عوارض به میزان سی درصد (30%) و شصت درصد (60%) قیمت پایه صادراتی محصولات یادشده تعیین می‌گردد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض یادشده را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
این تصـویب‌نامه در تاریـخ 1/9/1385 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17991
تاریخ تصویب :
1385/9/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :