جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح نام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زیرمجموعه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره109397/ت34588هـوزارت آموزش و پرورش ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 30427/1 مورخ 30/11/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند « ب» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب 1383ـ تصویب نمود:
نام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زیرمجموعه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره 10876/ت26561هـ مورخ 5/3/1382 حذف و سازمان یادشده به عنوان شرکت مادر تخصصی تعیین و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17991
تاریخ تصویب :
1385/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت راه وترابری
وزارت آموزش و پرورش
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :