جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتصاب آقای امیر منصور برقعی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره110777/ت36300هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد‏و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه‌های موضوع تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور، آقای امیر منصور برقعی ـ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ جایگزین آقای فرهاد رهبر می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/9/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :