جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح تبصره ماده(3) « آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» شماره106196/ت35589هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئـت وزیـران در جلـسه مـورخ 5/9/1385 بنـا به پیـشنهاد شماره 45025 مورخ 26/4/1385 مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره ماده (3) « آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» موضوع تصویبنامه شماره 17492/ت34916هـ مورخ 24/2/1385 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« تبصره ـ ایثارگران واجد شرایط این آیین‌نامه چنانچه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران باشند با معرفی آن بنیاد و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه با معرفی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می‌شوند.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/9/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :