جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور شماره111805/ت36299نوزارت کشور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که در جلسه مورخ 13/8/1385 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (29) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 11446/ت 34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب‏نامه شماره 10084/ت 34852هـ مورخ 6/2/1385 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده1ـ چنانچه در هر یک از استانهای کشور، در اثر اجرای اقدامات مشخص از جمله جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت و نظارت بر مصرف، میزان مصرف سوخت در هر ماه از متوسط مصرف شهریورماه 1385 کمتر شود، شصت درصد (60%) ارزش سوخت صرفه جویی شده براساس متوسط قیمت خرید بنزین همان ماه از خارج از کشور (FOB بنادر جنوبی کشور) از سوی شرکت ملی نفت ایران به حساب خزانه استان واریز می‌شود.
ماده2ـ این صرفه‌جویی تنها برای شش ماهه دوم سال 1385 قابل پرداخت است.
ماده3ـ محل هزینه کرد صرفه‌جویی پس از تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع ماده 29 آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17995
تاریخ تصویب :
1385/8/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :