جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اصلاح ماده (8) آیین‌نامه حمایت از تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد در شهرهای کوچک شماره102463/ت36265هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره02/100/37857 مورخ 23/8/1385 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (8) آیین‌نامه حمایت از تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد در شهرهای کوچک، موضوع تصویب‌نامه شماره66062/ت35455 مورخ7/6/1385 پس از عبارت « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است» عبارت « از طریق بانکهای عامل» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17997
تاریخ تصویب :
1385/9/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
موضوع :