جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع پنجاه درصد (50%) تخفیف در هزینه بلیط هواپیما برای دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور شماره77302/ت35846هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه مورخ24/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 11568/725 مورخ 12/6/1385 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره29834/ت35171هـ مورخ24/3/1385 عبارت « دوبار در سال» به عبارت « یک بار رفت و یک بار برگشت در هر سال» اصلاح و پس از عبارت « همسر و فرزندان وی نیز» عبارت « که در خارج از کشور مقیم باشند» افزوده میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17997
تاریخ تصویب :
1385-8-24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور خارجه
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :