جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

دستورالعمل تأمین نیروهای قضایی موردنیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط شماره16555/85/1رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه دستورالعمل تأمین نیروهای قضایی موردنیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط به شماره16318/85/1 ـ 5/9/1385 حاوی 4 ماده و 2 تبصره که در تاریخ 30/8/1385 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ عبدالرضا ایزدپناه

دستورالعمل تأمین نیروهای قضایی موردنیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط

در اجرای مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 19/2/1343 و اصلاحی مربوط مصوب 27/12/1347 و ماده واحده تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و مصوب 12/7/1360 و قانون استخدام قضات مصوب 14/12/1361 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط استخدام قضات مصوب 25/11/1363 و لایحه اصلاحی آن و قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 9/4/1366 مجلس شورای اسلامی دستورالعمل ذیل به تصویب می‌رسد:
ماده1ـ قوه قضاییه از میان دارندگان دانشنامه کارشناسی و یا بالاتر رشته حقوق یا الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی و یا معادل حوزوی آنها با دارا بودن مدرک معادل از مرکز مدیریت حوزه علمـیه طبق ضوابط قـانونی و به شرح موارد مشروحه ذیل نسبت به استخـدام قضات موردنیـاز در مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط در قوه قضاییه مبادرت می‌نماید:
الف) کارکنان اداری موضوع این دستورالعمل می‌بایست دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت مدیردفتری شعب در قوه قضاییه بوده و مجموع سال‌های خدمت آنها از 20 سال و سن آنها از 40 سال تجاوز نکند.
ب) مشمولان این دستورالعمل بایستی سایر شرایط مندرج در تبصره2 ماده3 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 31/1/1379 رئیس قوه قضائیه را دارا باشند.
ج) مشمولان این دستورالعمل نباید به موجب آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، دارای محکومیت قطعی به جز بندهای الف و ب ذیل ماده9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 باشند.
ماده2ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش قضات در مورد افراد مشمول این دستورالعمل اعمال و مواد امتحانی آزمون، نحوه امتحان و محاسبه نمرات برابر ضوابط جاری استخدام قضات خواهدبود.
ماده3ـ افراد مشمول این دستورالعمل بایستی شش ماه دوره کارآموزی را طی نمایند. این افراد در طی مدت کارآموزی از حقوق و مزایای اداری خود بهره‌مند خواهندبود.
ماده4ـ ابلاغ قضایی پذیرفته‌شدگان نهایی این دستورالعمل برای مدت پنج سال اول در مناطق درجه3 و پنج سال دوم برای مناطق درجه2 و در سمت‌های قضایی دادسراهای عمومی و انقلاب و یا دادگاههای بخش صادر خواهدشد.
تبصره1 ـ تغییر سمت افراد مشمول این دستورالعمل از اولین سمت قضائی و سایر سمت‌های پیش‌بینی شده و موردنیاز در همان واحد قضائی یا سایر واحدهای قضائی موردنظر در نقاط محروم موضوع این دستورالعمل با رعایت آیین‌نامه ارتقاء گروه‌های شغلی قضات بلامانع است.
تبصره2ـ نقاط محروم موضوع این دستورالعمل متعاقباً تعیین و به اداره کل کارگزینی و گزینش قضات ابلاغ خواهدشد.
این دستورالعمل در 4 ماده و 2 تبصره در تاریخ 30/8/1385 تصویب و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
17997
تاریخ تصویب :
1385/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :