جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به حقوق ورودی برای اجزاء و قطعات وارداتی گوشی تلفن همراه شماره115357/ت36319کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
1ـ حقوق ورودی برای اجزاء و قطعات وارداتی گوشی تلفن همراه به شرح زیر می‌باشد:
روش تولید : CKD
حقوق ورودی سال 1385 (6 ماهه دوم) : (4%)
حقوق ورودی سال 1386 : (4%)
حقوق ورودی سال 1387 : (4%)
حقوق ورودی سال 1388 : (4%)
روش تولید : SKD
حقوق ورودی سال 1385 (6 ماهه دوم) : (25%)
حقوق ورودی سال 1386 : (30%)
حقوق ورودی سال 1387 : (40%)
حقوق ورودی سال 1388 : (45%)
روش تولید : CBU
حقوق ورودی سال 1385 (6 ماهه دوم) : (60%)
حقوق ورودی سال 1386 : (60%)
حقوق ورودی سال 1387 : (60%)
حقوق ورودی سال 1388 : (60%)
2ـ واردات اجزا و قطعات به صورت CKD و SKD بنا به تشخیص و اعلام وزارت صنایع و معادن و صرفاً برای واحدهای تولیدی انجام خواهدپذیرفت.
3ـ سود بازرگانی اجزاء و قطعات منفصله گوشی تلفن همراه (موبایل) اعم از CKD و SKD صرف نظر از اینکه در کدام فصل یا ردیف تعرفه جدول منضم به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی بشوند، می‌باشد.
4ـ حداکثر مونتاژ به صورت SKD، پانصد هزار (500،000) دستگاه در سال می‌باشد.
5 ـ حداقل ظرفیت مونتاژ به صورت CKD یک میلیون (1،000،000) دستگاه در سال می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/9/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17999
تاریخ تصویب :
1385/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت صنایع
موضوع :