جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات شماره116225/ت35818هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن وزارت تعاون ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 21090/1 مورخ 10/7/1385 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده‌ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت ایجاد و توسعه نظام یاد شده را به هیئت وزیران ارایه دهد.
2ـ وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و مراکز وابسته آنها (نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آمار ایران) و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می‌باشند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار موردنیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را سالانه در لوایح بودجه کل کشور منظور نماید.
4ـ به منظور اجرایی نمودن نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و تهیه آیین‏نامه اجرایی آن، کارگروهی مرکب از وزرای بازرگانی (رییس)، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، تعاون، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.
5 ـ اختیارات هیـئت وزیران منـدرج در مـاده (79) قـانون تـجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ در خصوص تصویب آیین‌نامه یادشده به وزرای عضو کارگروه مذکور تفویض می‌شود.
6 ـ ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18001
تاریخ تصویب :
1385/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت تعاون
موضوع :