جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی شماره116115/ت36010هـوزارت نفت ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 010/10/2698 مورخ 13/3/1385 استانداری فارس و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی، موضوع تصویب‌نامه شماره 14882/ت32388هـ مورخ 26/4/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ بند (ج) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ج ـ امکان استقرار ساختگاه صنایع وابسته به گاز و پتروشیمی در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین صنایع پایین دستی وابسته به گاز و پتروشیمی را در استانهای بوشهر، هرمزگان و فارس با رعایت ضوابط زیست محیطی مطالعه و ارائه کند».
2ـ متن زیر به عنوان بندهای « ی»، «ک» و « ل» به ماده (6) اضافه می‌شود:
« ی ـ مطالعه احداث پسـت چهارصد کیلو ولت در شهرستان خنج یا شهرستان لار برای تکمیل شبکه انتقال نیرو با رعایت ضوابط زیست محیطی».
ک ـ بررسی احداث خط دوم انتقال آب از سد سلمان فارسی به لار و بندر چارک به مـنظور تأمین آب شرب و صنعتـی در نواحی تحت تأثیر پارس جنوبی با رعایت ضوابط زیست محیطی.
ل ـ مطالعه احداث سد مخزنی هایقر در شهرستان فیروزآباد با رعایت ضوابط زیست محیطی.
3 ـ بند (ب) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ب ـ احداث بزرگراه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پالایشگاه پارسیان و بررسی اتصال آن به جاده جم ـ فیروزآباد و همچنین مطالعه و بررسی اتصال آن به خنج، لار و بندرعباس با رعایت ضوابط زیست محیطی».
4ـ بند (ز) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ز ـ بررسی فنی، اقتصادی و زیست محیطی اتصال مسیر راه‌آهن منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به بندرعباس از مسیر ساحل یا از مسیر لار ـ ایستگاه زادمحمود در طول برنامه چهارم توسعه».
5 ـ بند (د) ماده (9) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« د ـ مطالعه و پیشنهاد ایجاد شهرکهای مناسب صنعتی در مناطق خورموج، دیر و دلوار، لامرد، فیروزآباد، فراشبند، خنج، لار، گاوبندی و مهر با رعایت ضوابط زیست محیطی و ارائه آن به هیئت‏وزیران».
6 ـ بند (الف) ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« الف ـ تقویت و تجهیز دانشگاههای خلیج فارس، هرمزگان و صنعتی شیراز به منظور تربیت نیروی متخصص موردنیاز منطقه در سطوح کاردانی و کارشناسی».
7 ـ متن ذیل به عنوان ماده (22) مکرر اضافه می‌شود:
« ماده 22 مکررـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تکمیل مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منظور استقرار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع مختلط و مرتبط و صنایع انرژی بر تا پایان سال 1385 و ارائه آن به هیئت وزیران اقدام نماید».

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18001
تاریخ تصویب :
1385/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :