جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی شماره118337/ت35000هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 19950 مورخ 28/1/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی ملزم به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی براساس قوانین و مقررات مربوط می‌باشند و دستگاههای یادشده موظفند در قراردادهای منعقده با شرکتهای طرف قرارداد رعایت موارد یادشده را لحاظ نمایند. کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی نیز ملزم به رعایت نکات یادشده می‌باشند. اعطای مرخصی‌های یادشده نباید تأثیر منفی در استخدام و ارتقاء شغلی زنان داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18003
تاریخ تصویب :
1385/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :