جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی اداری راجع به بند «ب» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه کشور شماره155084/1901وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

شورای عالی اداری در یکصد و سی و دومین جلسه مورخ 20/8/1385 در اجرای ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور در زمینه استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های شهرداری‌ها برای انجام امور مربوط به مدیریت یکپارچه شهری مقرر کرد:
1ـ به منظور نیل به اهداف تعیین شده در بند « ب» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه کشور و واگذاری فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، کمیسیونی با مسؤولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضویت وزرای کشور، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رییس شورای عالی استان‌ها، یکی از اعضای صاحب‌نظر شورای عالی اداری، یکی از استانداران عضو شورای عالی اداری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
2ـ دبیرخانه کمیسیون مذکور، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقر بوده و نسبت به موارد زیر اقدام خواهدکرد:
ـ احصا و طبقه‌بندی فعالیت‌های قابل واگذاری.
ـ برآورد و تعیین توان و ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات، اعتبارات، ساختار سازمانی و نیروی انسانی شهرداری‌ها و طبقه‌بندی آنها.
ـ تقسیم‌بندی و تطابق فعالیت‌های دستگاه‌ها و تعیین سنخیت فعالیت‌ها با ظرفیت شهرداری‌ها یا بخش غیردولتی.
ـ تعیین پیامدهایی که به تبع واگذاری‌ها، در دستگاه‌های واگذارکننده به وجود خواهدآمد و پیش‌بینی راهکارهای لازم.
ـ تعیین راهکارها و نحوه واگذاری‌ها و روش‌های هماهنگی فی‌مابین دستگاه واگذارکننده، شهرداری یا بخش غیردولتی و شوراهای اسلامی شهرها و شورای عالی استان‌ها.
ـ تعیین ساز و کارهای مالی برای شرکت‌های واگذار شده به شهرداری‌ها.
ـ ارایه پیشنهاد تغییرات و اصلاحات لازم در قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و ساختارهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
ـ تنظیم برنامه و تدوین جدول‌های زمان‌بندی تدریجی اجرای واگذاری‌ها.
ـ تعیین اجرای آزمایشی طرح در زمان و مکان مشخص.
3ـ دبیرخانه کمیسیون، بلافاصله پس از بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، نتیجه هر یک از موارد را برای اتخاذ تصمیم در شورای عالی اداری مطرح خواهدکرد.
4ـ تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، موظف به همکاری با کمیسیون بند (1) در زمینه‌های مربوط به واگذاری‌ها هستند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان و دبیر شورای عالی اداری ـ امیرمنصور برقعی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18003
تاریخ تصویب :
1385/8/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارتخانه ها

شهرداری ها
شركت هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است
بانك ها
شركتهای دولتی
موضوع :