جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


تصویب‌نامه راجع به تعهدات بانکی کالاهایی که به صورت گشایش اعتبارات اسنادی از مبادی خارجی برای مصرف و بکارگیری در سکوهای دریایی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه وارد می‌شوند

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 4557ـ2/12 مورخ 30/2/1385 وزارت نفت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
تعهدات بانکی کلیه کالاهایی که به صورت گشایش اعتبارات اسنادی از مبادی خارجی برای مصرف و به کارگیری در سکوهای دریایی واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و خارج از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه وارد می‌شوند، با تأیید و گواهی سازمان مسئول منطقه مبنی بر مطابقت کالاهای وارده با سفارش (با لحاظ ارزش استنباطی توسط گمرک ایران) و مصرف آن در سکوها قابل ابطال می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18006
تاریخ تصویب :
1385/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :