جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اصلاح در ماده(8) آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی شماره119259/ت35741هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (8) آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی، موضوع تصویب‌نامه شماره 109060/ت35741هـ مورخ 5/9/1385 پس از عبارت « ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری» عبارت « و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا معاونین آنان» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18006
تاریخ تصویب :
1385/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :