جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تمدید اعتبار تصویب‌نامه موضوع سود بازرگانی واردات گوشت قرمز شماره121838/ت501کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
تصویب‌نامه شماره 70588/ت35771ک مورخ 15/6/1385 موضوع سود بازرگانی واردات گوشت قرمز، برای محموله‌هایی که تا تاریخ 29/12/1385 وارد یکی از گمرکات کشور می‌شوند، تمدید می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/9/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18009
تاریخ تصویب :
1385/9/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :