جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی شماره124674/ت36371هـوزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلـسه مورخ 16/9/1385 که در مرکز استان مازندران تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
استـان مازندران تـا پایـان بـرنامه چـهارم توسـعه مشمول تصویب‌نامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ 15/9/1383 می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18013
تاریخ تصویب :
1385/9/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :