×

تصویب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی

تصویب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی

تصویب‌نامه-راجع-به-در-شمول-قرار-گرفتن-استان-مازندران-به-نرخ-کارمزد-وام-حساب-ذخیره-ارزی تصویب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی شماره124674/ت36371هـوزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلـسه مورخ 16/9/1385 که در مرکز استان مازندران تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
استـان مازندران تـا پایـان بـرنامه چـهارم توسـعه مشمول تصویب‌نامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ 15/9/1383 می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18013

تاریخ تصویب : 1385/9/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت صنایع - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.