×

تصویب‌نامه در مورد عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

تصویب‌نامه در مورد عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

تصویب‌نامه-در-مورد-عوارض-صادرات-آهن-قراضه-و-ضایعات-فلزی

وکیل

تصویب‌نامه در مورد عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی شماره123386/ت36491هـوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/10/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش آنها به میزان سی درصد (30%) قیمت پایه صادرات محصول یادشده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18020

تاریخ تصویب : 1385/10/3

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت جهاد كشاورزی - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.