×

تصویب‌نامه راجع به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تصویب‌نامه راجع به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تصویب‌نامه-راجع-به-محدوده-منطقه-ویژه-اقتصادی-انرژی-پارس

وکیل

تصویب‌نامه راجع به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شماره129200/ت35141هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 2291ـ2/12 مورخ 9/2/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ تصویب نمود:
محدوده منطـقه ویژه اقتصادی انرژی پـارس موضـوع تصویـب‌نامـه شـماره 65601/ت20667/ک مورخ 21/10/1377 از شمال به رشته کوه زاگرس، از جنوب به خلیج‌فارس (منتهی به حد نهایی آبهای قلمرو انحصاری ایران)، از شرق به محدوده روستاهای چاه مبارک، کنار خیمه، بنود، زیار، بساطین و هاله و از غرب به مجاورت روستای نخل غانم به وسعت تقریبی سی‌هزار هکتار به استثنای پارک ملی نای بند موضوع مصوبه شماره1/11975/12 مورخ22/3/1384 شورای عالی حفاظت محیط زیست به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می‌گردد.

متن کامل (pdf)

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18020

تاریخ تصویب : 1385/9/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان حفاظت محیط زیست -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.