×

تصویب‌نامه درخصوص ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان

تصویب‌نامه درخصوص ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان

تصویب‌نامه-درخصوص-ستاد-راهبری-و-هماهنگی-توسعه-استان-خوزستان تصویب‌نامه درخصوص ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان شماره130711/ت35746هـنهاد ریاست جمهوری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان به ریاست معاون رئیس جمهور در امور اجرایی و عضویت وزرای نفت، نیرو، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان (در سطح معاونین اعضای ستاد) به دبیری استاندار خوزستان تشکیل می‌شود و تصمیمات آن در صورت لزوم برای سیر مراحل تصویب نهایی به مراجع ذیربط براساس قوانین و مقررات مربوط ارایه می‌شود. دبیرخانه این ستاد در استانداری خوزستان مستقر خواهدبود.
2ـ در بررسی طرحهای مربوط به سایر دستگاههای اجرایی توسط ستاد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مزبور یا نماینده تام‌الاختیار وی با حق رأی در جلسه حضور می‌یابد.
3ـ سهم اعتبارات استان خوزستان از قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور ـ مصوب 1385ـ زیر نظر ستاد یادشده توزیع خواهدشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18020

تاریخ تصویب : 1385/9/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو - وزارت صنایع - وزارت جهاد كشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - وزارت مسكن و شهرسازی - وزارت كار و امور اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.