×

بخشنامه به کلیه مراجع قضائی

بخشنامه به کلیه مراجع قضائی

بخشنامه-به-کلیه-مراجع-قضائی بخشنامه به کلیه مراجع قضائی شماره17288/85/1رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 17288/85/1ـ 29/9/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

مستشار دیوانعالی کشور ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به کلیه مراجع قضائی

گزارشهای واصله حاکی است بعضی از قضات درخصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به برخی از پرونده‌های مطروحه در شعبه به دلایل گوناگون تعلل نموده و با دستورهای متعدد و غیرقضائی موجبات تجدید وقت و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که متأسفانه با جابجایی و یا انتقال قضات از شعبه، پرونده‌های مذکور همچنان بلاتکلیف می‌ماند.
لذا مقرر می‌دارد:
کلیه رؤسای دادگستریها قبل از موافقت با انتقال یا جابجائی قضات از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌های با قدمت بیش از سه ماه اطمینان حاصل نموده و در صورت وجود پرونده‌های مذکور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسیدگی به پرونده‌های مذکور نموده و همچنین نسبت به بررسی موجودی پرونده‌ها و تعیین جانشین برای شعبه به همراه تنظیم صورتجلسه جهت تعیین تکلیف پرونده‌های موجودی به نحوی که خللی به ادامه رسیدگی به پرونده ایجاد نگردد، اقدام گردد.
رؤسای دادگستری موظفند پرونده‌های با قدمت بیش از شش ماه را از شعبات درخواست و راهکارهای مناسب جهت رسیدگی سریع به پرونده‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند.
مسئولیت اجرای بخشنامه به عهدة رؤسای دادگستری می‌باشد و لازم است نتایج اجرای این بخشنامه و آمار دقیق و پرونده‌های فوق‌الذکر به حوزه ریاست قوه جهت اطلاع اینجانب ماهانه ارسال شود.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18020

تاریخ تصویب : 1385/9/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : كلیه دستگاههای قضائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.