×

تصویب‌نامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط سیستم بانکی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط سیستم بانکی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه-راجع-به-تضمین-بازپرداخت-تسهیلات-اعتباری-میان‌مدت-و-بلندمدت-توسط-سیستم-بانکی-کشور-توسط-وزارت-امور-اقتصادی-و-دارایی تصویب‌نامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدت توسط سیستم بانکی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره110430/ت36393هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 4376/هـ مورخ 7/9/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند « ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان‌مدت و بلندمدتی را که توسط سیستم بانکی کشور، به شرح زیر از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود، تضمین نماید:
1ـ تأمین مالی طرح خرید کارخانه قیر امولوسیون تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هفتاد و پنج (476،275) یورو توسط شرکت توسعه ساختار محیط.
2ـ تأمین مالی طرح خرید سیزده هزار (13،000) تن ریل UIC-60 از فرانسه تا سقف مبلغ چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار و دویست و شصت (4،550،260) یورو توسط مجری طرحهای ساخت و توسعه شبکه راه‌آهن.
3ـ تأمین مالی طرح خرید صد و پنجاه دستگاه سوزن UIC-60 تا سقف مبلغ سه میلیون و نهصد و هفت هزار (3،907،000) یورو توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.
4ـ تأمین مالی طرح خرید ماشین‌آلات خط تولید انواع سنگ‌های تزئینی و ساختمانی تا سقف مبلغ چهار میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و دویست و شصت و هفت (4،579،267) یورو توسط شرکت سخت سی سنگ کرمان.
5 ـ تأمین مالی فاز دوم طرح توسعه ساخت تجهیزات نیروگاهی تا سقف مبلغ چهل میلیون (40،000،000) یورو وام تجاری توسط شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا).
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) این تصویب نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات می‌باشد. هزینه‌های تبعی، ازجمله هزینه‌های بانکی و سایر هزینه‌های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری، به مبلغ مذکور اضافه می‌گردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی درخصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادرشده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید بازپرداخت می‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی و سایر هزینه‌های مربوط می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18023

تاریخ تصویب : 1385/10/6

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - وزارت راه وترابری - وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.