جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور شماره17988/85/1‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

‏ تصویر بخشنامه شماره17988/85/1ـ 16/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به ‏پیوست ارسال می‌گردد.‏

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

‏ پیرو بخشنامه شماره م/6763/1ـ 22/4/1374 در مورد اسکناس‌های مجعول:‏
‏ به منظور تمرکز آمار و اطلاعات و بررسی‌های فنی و تخصصی و نیز تکمیل آرشیو جعل اسناد بانکی ‏اقتضاء دارد در مواردی که مراجع قضایی به موضوع اسکناس‌ها و چک‌های مسافرتی مجعول رسیدگی ‏می‌نمایند، پس از طی مراحل قضایی به جای صدور دستور امحای آنها اسناد مجعول را به همراه نتیجه ‏رسیدگی، مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تحویل نمایند.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18028
تاریخ تصویب :
1385/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
واحدهای قضائی سراسر كشور
موضوع :