جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ‏شماره17992/85/1‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره17992/85/1ـ 16/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به ‏پیوست ارسال می‌گردد.‏

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

‏ به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل ‏اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره‌مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی‌گری مبتنی بر ‏عطوفت اسلامی و پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان لازم است: رؤسای کل دادگستری ‏استان‌ها با همکاری مدیران کل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی هر استان و سایر مراجع ذیربط ‏جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل شوراهای حل اختلاف تربیتی اتخاذ نمایند تا:‏
‏ الف ـ در کلیه حوزه‌های قضایی که کانون اصلاح و تربیت وجود دارد شورای حل اختلاف برای حل و ‏فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال درمحل کانون اصلاح و تربیت تشکیل گردد.‏
‏ « در حوزه‌های فاقد کانون، شعبه ویژه شورای حل اختلاف برای این منظور در محل مناسب اختصاص ‏داده شود.»‏
‏ ب ـ اعضای شورای حل اختلاف ویژه امور اطفال و نوجوانان علاوه بر متأهل بودن و داشتن فرزند ‏باید دارای:‏
‏ 1ـ حداقل 40 سال تمام سن.‏
‏ 2ـ تحصیلات مربوط با رشته روان‌شناسی مددکار اجتماعی.‏
‏ 3ـ دو سال سابقه فعالیت در شورای حل اختلاف و توانایی و اهتمام در ایجاد صلح و سازش باشند.‏
‏ اعضای شورای حل اختلاف باید دوره آموزشی مربوط به آیین دادرسی (مدیریت امور شوراها، امور ‏تربیتی و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان» را براساس برنامه‌ آموزشی طی نمایند.)‏
‏ پ ـ شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش تمامی مساعی و تلاش خود را بکار گرفته و ‏می‌تواند از همکاری و مساعدت مراجع دیگر و اشخاص مصلح و مؤثر استفاده نماید.‏
‏ ت ـ قضات مشاور شورای حل اختلاف از بین قضاتی که دارای 5 سال سابقه در محاکم خانواده و شعب ‏ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستی باشند انتخاب شوند.‏
‏ تبصره: مشاورین مذکور به مدت دو سال انتخاب و در طول مدت غیرقابل عزل و استعفاء می‌باشند ‏مگر اینکه به تشخیص رئیس کل دادگستری استان شرایط قانونی را از دست داده باشند.‏
‏ ث ـ در اجرای مفاد این بخشنامه باید ترتیبی اتخاذ شود که بین دادگاه ویژه جرایم اطفال و نوجوانان، ‏دادسرای مربوطه، کانون اصلاح و تربیت، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه حوزه مربوطه، سازمان ‏بهزیستی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مددکاری و حمایتی و شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان ‏ارتباطی هماهنگ و همکاری و تعامل همه‌جانبه ایجاد گردد.‏
‏ ج ـ معاونت آموزش قوه قضاییه و دادگستری کل هر استان برنامه ادوار آموزشی مناسب را تهیه و با ‏هماهنگی اجرا خواهندنمود.‏
‏ چ ـ گزارش عملکرد شورای حل اختلاف ویژه اطفال و نوجوانان از طریق معاونت شوراهای حل ‏اختلاف دادگستری هر استان به اداره کل امور استانها و حوزه ریاست ارسال خواهدشد.‏
‏ رؤسای کل دادگستری استانها مسؤول اجرای این بخشنامه بوده و اداره کل امور استانها و سازمان‌های ‏وابسته قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حُسن اجرای آن خواهدبود.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18028
تاریخ تصویب :
1385/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :