جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

قانون لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره136139/24 5/9/1385‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ‏
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون لزوم ‏بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور که به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ‏شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/8/1385 و تأیید شورای ‏محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره109650 25/10/1385‏

وزارت کشور

‏ قانون لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور که درجلسه علنی روز ‏یکشنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در ‏تاریخ 1/9/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 136139/24 مورخ 5/9/1385 واصل ‏گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور

‏ ماده واحده ـ دولت موظف است از کلیه اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور و صدور روادید ‏متناسب با رفتار آمریکا، بازرسی و انگشت‌نگاری نماید.‏
‏ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آبانماه یکهزار و ‏سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان ‏رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18030
تاریخ تصویب :
1385/8/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :