جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مناطق طالقان و سیبان دره ـ برغان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگری در ‏سطح ملی شماره137397/ت36595هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 7848-1/852 مورخ ‏‏19/10/1385 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث ‏فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود: ‏
‏ 1ـ مناطق طالقان و سیبان دره ـ برغان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگری در سطح ملی تعیین ‏می‌شوند. ‏
‏ 2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص منطقه‌های ‏چهارگانه تحت مدیریت سازمان یادشده نخواهد بود.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18030
تاریخ تصویب :
1385/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :