جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع نرخ کارمزد در وام حساب ذخیره ارزی برای استانها و مناطقی که شاخص‌های ‏توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است شماره137128/ت36514هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و ‏دارایی ‏

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/10/1385 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد ‏وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب ‏نمود: ‏
‏ استان خوزستان تا پایان برنامه چهارم توسعه مشمول تصویب‌نامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ ‏‏15/9/1383 می‌گردد.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18030
تاریخ تصویب :
1385/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :