جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

قانون بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره163548/631 23/10/1385‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بازگشت ‏ساعت کار بانکها به وضع سابق که به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با ‏تصویب در جلسه علنی مورخ 13/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره137232 2/11/1385‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

‏ قانون بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم دی ‏ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تأیید ‏شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 163548/631 مورخ 23/10/1385 مجلس شورای اسلامی ‏واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق

‏ ماده واحده ـ دولت موظف است ساعات کار بانکها را به گونه‌ای تنظیم نماید که بانکها قبل از شروع ‏ساعات کار ادارات و سازمانهای دولتی فعالیت و کار خود را آغاز و ارائه خدمات نمایند.‏
‏ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد ‏و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان ‏رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :