جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات ‏ریاست جمهوری اسلامی ایران
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره 160631/632 16/10/1385‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ‏
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند ‏‏(2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات ریاست جمهوری ‏اسلامی ایران که به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، باتصویب در جلسه ‏علنی مورخ 12/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

شماره 133331 2/11/1385‏

وزارت کشور

‏ قانون اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند (2) ماده (36) قانون ‏انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و ‏سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1385 به تأیید شورای نگهبان ‏رسیده و طی نامه شماره 160631/632 مورخ 16/10/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، ‏به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات ‏ریاست جمهوری اسلامی ایران

‏ ماده واحده ـ بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند (2) ماده (36) قانون ‏انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می‌شود:‏
‏ 2ـ هجده سال تمام.‏
‏ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و ‏هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :