جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور شماره 18105/85/1‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 18105/85/1 ـ 17/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در ‏روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.‏

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور

‏ نظر به این که مطابق ماده 38 فروش اموال تملیکی" href="/tags/9226/قانون-تأسیس-سازمان-جمع‌آوری-و-فروش-اموال-تملیکی/" class="link">قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ‏کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات و انواع مواد ‏منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع ‏و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده ‏تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به فروش رسانده شود و درصورت لزوم نیز بنا به ‏تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.‏
‏ با توجه به این که نگهداری مواد مخدر ضبط‌شده، علاوه بر این که موجب مشکلات عدیده برای ‏دادگستری‌ها از حیث اشغال فضا و نکات امنیتی گردیده، از نظر مسایل بهداشتی نیز باعث انتشار انواع ‏بیماری‌ها می‌شود، به رؤسای تمامی واحدهای قضایی تأکید می‌گردد بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ‏ضبط مواد اشعاری وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم اقدام به موقع ‏مسؤولین ذیربط، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.‏
‏ رؤسای دادگستری‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
واحدهای قضائی سراسر كشور
موضوع :