جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ایجاد تسهیلات به منظور رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشکری شماره143676/ت36516هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 143591/9789هـ/ب مورخ ‏‏15/9/1385 تصویب نمود:‏
‏ در تصویب‌نامه شماره 11363/ت34815هـ مورخ 9/2/1385 بعد از واژه « لشگری» عبارت « و موظفین تحت پوشش آنها» اضافه می‌گردد.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18039
تاریخ تصویب :
1385/11/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :