جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

ماده واحده « تأسیس خانه ملی گفت و گوی آزاد» شماره5012/دش
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏

‏ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 596 مورخ5/10/1385 ماده واحده « تأسیس خانه ملی گفت و گوی آزاد» را به شرح ذیل تصویب ‏نمود:‏
‏ « ماده واحده ـ بمنظور ایجاد محیط مساعد برای طرح هرگونه فکر و نظر از سوی صاحبان اندیشه و برگزاری مناظرات آزاد با حضور ‏صاحبنظران رشته‌های مربوط، خانه ملی گفت و گوی آزاد تأسیس و تحت نظارت هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره اداره ‏می‌شود. اساسنامه خانه، بنا به پیشنهاد هیأت به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد».‏‏ ‏
‏ ‏
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد ‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18039
تاریخ تصویب :
1385/10/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فرهنگستان علوم
موضوع :