جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد شماره145264/ت35687هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ‏

‏ هیئت‌وزیران در جلسه مورخ1/11/1385 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد را به شرح زیر تصویب نمود:‏

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد

‏ ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند: ‏
‏ الف ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ ‏
‏ ب ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏
‏ پ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران ‏
‏ ت ـ دستگاهها: دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه ‏
‏ ماده2ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (145) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن موظفند درچهارچوب سهمیه استخدامی دستگاه ‏متبوع، حداقل بیست و پنج درصد (‌25%) نیازهای استخدامی خود را از میان فرزندان شاهد فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی ‏معرفی شده از سوی بنیاد تأمین و نسبت به استخدام آنان از محل پست‌های بلاتصدی اقدام نمایند. ‏
‏ تبصره ـ در صورت نیاز به تغییر عناوین پستهای سازمانی با اعلام دستگاه مربوط، سازمان با رعایت ضوابط نسبت به اصلاح و تغییر عناوین ‏پستهای سازمانی به منظور تحقق هدف این ماده اقدام خواهد کرد. ‏
‏ ماده3ـ دستگاهها موظفند درصورت نیاز به انعقاد قرارداد انجام کار معین، افراد معرفی شده از سوی بنیاد را بکارگیری نمایند. ‏
‏ ماده4ـ در اجرای تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 و بخشنامه شماره70597/34613 مورخ15/6/1385 کلیه ‏دستگاههای موضوع ماده (160) قانون مکلفند در قراردادهای منعقده با پیمانکاران لزوم اولویت استفاده از افراد معرفی شده از سوی بنیاد را ‏درج نمایند. ‏
‏ ماده5 ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (‌160 ) قانون و بانکها مکلفند ابتدا نیازهای استخدامی خود را از بین فرزندان شهید معرفی شده ‏از سوی بنیاد که واجد شرایط می‌باشند تامین نمایند. ‏
‏ ماده6 ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف است زمینه اشتغال بکار تعداد یکصد هزار (100.000) نفر از فرزندان شاهد و ایثارگران را تا پایان ‏اجرای قانون (سالانه 40 هزار نفر) فراهم نماید به گونه‌ای که پس از اتمام مهلت اجرای قانون مشکل بیکاری آنان مرتفع شود.‏
‏ ماده7 ـ وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) موظف است به منظور توانمندسازی مهارتها و آمادگی شغلی ‏فرزندان شاهد فاقد مهارت اقدام لازم را به عمل آورد. ‏
‏ ماده8 ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه دستگاهها موظفند گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و بنیاد منعکس ‏نمایند و سازمان و بنیاد نیز مکلفند به صورت سالانه گزارش لازم را به هیئت دولت ارایه نمایند.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18041
تاریخ تصویب :
1385/11/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت كار و امور اجتماعی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع :