×

بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

بخشنامه-به-رؤسای-کل-محترم-دادگستری-استان‌های-سراسر-کشور بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور شماره18663/85/1‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

‏ تصویر بخشنامه شماره 18663/85/1ـ1/11/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

مستشار دیوانعالی کشور ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

‏ پیرو بخشنامه شماره 11777/84/1 مورخ 14/9/1384 و به منظور سهولت و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هر گونه وقفه در انجام ‏مأموریت‌های قانونی محوله، به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار می‌شود تا در خصوص:‏
‏ 1ـ تعیین عضو قضائی، موضوع مواد 26 و 28 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ‏مصوب 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی.‏
‏ 2ـ تعیین عضو قضائی، موضوع ماده44 قانون تأمین اجتماعی (اصلاحی 27/7/1376 مصوب مجلس شورای اسلامی) اقدام نمایند.‏
‏ مدت ابلاغ احکام صادره برای اعضای منتخب یک سال می‌باشد و مقتضی است رؤسای کل محترم رونوشت احکام صادره را جهت اطلاع ‏و ضبط در سابقه، به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال نمایند.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18041

تاریخ تصویب : 1385/11/1

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادگستری استانهای سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.