جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره696 ـ 14/9/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور منتشره در شماره 18033 ـ 2/11/1385 روزنامه رسمی ‏کشور شماره5664/هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

‏ بازگشت به نامه شماره 5647/هـ ـ 13/10/1385، دستور فرمایید نسبت به اصلاح گزارش رأی وحدت رویه 696 ـ 14/9/1385 (ردیف ‏‏81/8) به ترتیب ذیل اقدام فرمایند.‏
‏ عبارت: « و جلب نظر دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس می‌شود، به صدور رأی منتهی گردید.» را در سطر اول، پاراگراف ششم، ‏صفحه دوم به جای عبارت « مبنی بر»، طبق نمونة پیوست، چاپ و منتشر گردد.‏‏ ‏
‏ ‏
کارشناس مسؤول قضایی اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب ‏

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
18041
تاریخ تصویب :
1385/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگاهها
دیوانعالی كشور
موضوع :