جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

مجوز اخذ عوارض از بیمه‌نامه‌های صادره در شهر تهران
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره85118830/8530 14/11/1385‏

جناب آقای امیرحسین پورسینا
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

‏ احتراماً؛ با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر می‌دارد « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ‏هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد» به همین ‏منظور ضمن پیوست تعداد 5 فقره متن مصوبه عوارض جدید در سال 1385، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درج و اعلام ‏عمومی عوارض تصویبی در روزنامه رسمی کشور اقدام لازم مبذول دارند.‏

معاون مالی و اداری شهرداری تهران ـ حسین محمد پورزرندی

شماره23664/812/160 11/11/1385‏

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران

‏ بازگشت به نامه به شماره 85110476/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض از ‏بیمه‌نامه‌های صادره در شهر تهران » که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21914 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی ‏شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه ‏بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف دهم دستور دویست و نود و چهارمین جلسه ‏علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 22423/160 به تاریخ 27/10/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور ‏نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه سال 1385 در محل تالار ‏شورا و به صورت رسمی منعقد شد مطرح و به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر در ‏جلسه در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) تصویب شده است فلذا طی نامه به شماره 21914/160 به تاریخ 4/11/1385 جهت بررسی به ‏کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به ‏شماره 23423/160 به تاریخ 7/11/1385 بررسی آن در ردیف دهم دستور دویست و نود و ششمین جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای ‏اسلامی شهر تهران به شماره 23176/160 به تاریخ4/11/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و نمایندگان محترم ‏شهرداری تهران و پانزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه سال 1385 در محل تالار شورا و به ‏صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا و ‏مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن آن مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌ی ذیل آن اخذ ‏رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (پانزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (پانزده ‏نفر) به تصویب رسید. ‏
‏ به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام، ‌ایفاد و ابلاغ می‌نماید.‏

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

مجوز اخذ عوارض از بیمه‌نامه‌های صادره در شهر تهران
‏(مصوب جلسه 8/11/1385 شورای اسلامی شهر تهران)‏

‏ ماده واحده :‏
‏ به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ‏مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران موظف است ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط از ابتدای سال 1386 سه ‏درصد «3%» وجوه مأخوذه بابت صدور کلیه بیمه نامه‌های صادره در شهر تهران را به عنوان عوارض از شرکت‌های بیمه وصول و حداکثر تا ‏پانزدهم ماه بعد به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.‏
‏ تبصره ـ بیمه‌نامه‌های صادره مربوط به حوادث غیر مترقبه (زلزله، سیل و امثالهم) مشمول عوارض فوق‌الذکر نمی‌باشند.‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18042
تاریخ تصویب :
1385/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شعبات شركت های بیمه تهران بزرگ
موضوع :