جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌های صادر شده در شهر تهران شماره23666/811/160‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران ‏

‏ بازگشت به نامه شماره 85110477/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌های ‏صادر شده در شهر تهران» که با قید یک فوریت ارائه و به شماره21920 به تاریخ24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت ‏و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم ‏دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف نهم دستور دویست و نود و چهارمین جلسه علنی ـ فوق‌العاده ‏شورای اسلامی شهر تهران به شماره 22423/160 به تاریخ 27/10/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم ‏شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه سال 1385 در محل تالار شورا و به صورت ‏رسمی منعقد شد مطرح و به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان ‏رأی‌گیری (سیزده نفر) تصویب شده است فلذا طی نامه به شماره21920/160 به تاریخ4/11/1385 جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، ‏برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره 23426/160 به ‏تاریخ 7/11/1385 بررسی آن در ردیف نهم دستور دویست و نود و ششمین جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به ‏شماره 23176/160 به تاریخ 4/11/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و نمایندگان محترم شهرداری تهران و پانزده نفر ‏از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه سال 1385 در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد ‏آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات ‏اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌ی ذیل آن اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق ‏‏(هشت رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (پانزده نفر) به تصویب رسید. ‏
‏ به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام،‌ ایفاد و ابلاغ می‌نماید. ‏

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌های صادر شده در شهر تهران
‏(مصوب جلسه 8/11/1385 شورای اسلامی شهر تهران)‏

‏ ماده واحده :‏
‏ به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ‏مصوب22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مکلف است از ابتدای سال1386 از کلیه بنگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها و ‏یا شعب آن‌ها مستقر در محدوده‌ی شهر تهران که با وسایل حمل و نقل و زمینی، ریلی و هوایی مبادرت به جابجایی کالا می‌نمایند، به ‏میزان دو درصد (2%) مبلغ مندرج در بارنامه به عنوان عوارض دریافت، آن را جهت توسعه و عمران معابر در شهر تهران هزینه نماید. ‏
‏ تبصره ـ بنگاه‌ها،‌ مؤسسات و شرکت‌ها و شعب آن‌ها (موضوع این مصوبه) باید وجوه دریافتی مذکور در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ‏ماه بعد به حساب شهرداری تهران واریز نمایند.‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18042
تاریخ تصویب :
1385/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بنگاهها،موسسات و شركتهای حمل و نقل
موضوع :