جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

مجوز اخذ عوارض صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش در شهر تهران شماره23667/809/160‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران

‏ بازگشت به نامه به شماره 85110469/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض صدور ‏گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش در شهر تهران » که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21993 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه ‏شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به ‏تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف هشتم دستور دویست و نود و ‏چهارمین جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 22423/160 به تاریخ 27/10/1385 قرار گرفته و در جلسه ‏مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه سال ‏‏1385 در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مطرح و به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر ‏تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) تصویب شده است فلذا طی نامه به شماره 21993/160 به تاریخ 4/11/1385جهت ‏بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن ‏کمیسیون به شماره 23409/160 به تاریخ7/11/1385 بررسی آن در ردیف هشتم دستور دویست و نود و ششمین جلسه علنی ـ ‏فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 23176/160 به تاریخ 4/11/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و ‏نمایندگان محترم شهرداری تهران و پانزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه سال 1385 در محل ‏تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور ‏حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن آن مشتمل بر ماده واحده و ‏تبصره‌ی ذیل آن اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (پانزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در ‏زمان رأی‌گیری (پانزده نفر) به تصویب رسید. ‏
‏ به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام، ‌ایفاد و ابلاغ می‌نماید.‏

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

مجوز اخذ عوارض صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش در شهر تهران
‏(مصوب جلسه 8/11/1385 شورای اسلامی شهر تهران)‏

‏ ماده واحده :‏
‏ به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ‏مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1386 در شهر تهران متقاضیان دریافت گواهی‌نامه رانندگی پایه یک و دو و ‏هم‌چنین کسانی که آزمایش رانندگی آنان تجدید می‌شود، حسب مورد مکلفند در قبال صدور گواهی‌نامه رانندگی پایه یک و دو مبلغ یکصد ‏هزار (000/100) ریال و به ازای هر بار تجدید آزمایش رانندگی پایه‌های مذکور مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال به عنوان عوارض به حساب ‏درآمدی شهرداری تهران واریز نمایند تا جهت توسعه و عمران معابر شهر تهران هزینه شود. ‏
‏ تبصره ـ به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در ازای وصول وجوه مذکور توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنج ‏درصد (5%) از وجوه مأخوذه را به آن نیرو پرداخت نماید.‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18042
تاریخ تصویب :
1385/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :