جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

مجوز اخذ عوارض سالیانه از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در شهر تهران شماره23669/808/160‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران ‏

‏ بازگشت به نامه شماره 85110474/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض سالیانه از ‏وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در شهر تهران» که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21913 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه شورای ‏اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ‏سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف هفتم دستور دویست و نود و چهارمین ‏جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 22423/160 به تاریخ 27/10/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با ‏حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه سال 1385 در ‏محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد، مطرح و به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران ‏حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) تصویب شده است فلذا طی نامه به شماره 21913/160 به تاریخ 4/11/1385 جهت ‏بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن ‏کمیسیون به شماره 23420/160 به تاریخ 7/11/1385 بررسی آن در ردیف هفتم دستور دویست و نود و ششمین جلسه علنی ـ ‏فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 23176/160 به تاریخ4/11/1385 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و ‏نمایندگان محترم شهرداری تهران و پانزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه سال 1385 در محل ‏تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور ‏حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن مشتمل بر ماده واحده و دو ‏تبصره‌ی ذیل آن اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (پانزده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در ‏زمان رأی‌گیری (پانزده نفر) به تصویب رسید. ‏
‏ به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام،‌ ایفاد و ابلاغ می‌نماید. ‏

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

مجوز اخذ عوارض سالیانه از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در شهر تهران
‏(مصوب جلسه 8/11/1385 شورای اسلامی شهر تهران)‏

‏ ماده واحده :‏
‏ به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ‏مصوب22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، مالکین خودروهای مشروح ذیل که در شهر تهران شماره‌گذاری شده یا می‌شوند، مکلفند ‏که مبالغ مندرج در جدول زیر را به عنوان عوارض سالیانه خودرو به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نمایند تا جهت توسعه و عمران ‏معابر در شهر تهران هزینه شود.‏
‏ تبصره یکم (1) ـ به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در ازای وصول عوارض مذکور توسط نیروی انتظامی تا سقف پنج درصد (5%) ‏به عنوان کمک به هزینه‌های طرح به نیروی انتظامی پرداخت نماید. ‏
‏ تبصره دوم (2) ـ خودروهای متعلق به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ‏ایمنی شهر تهران و هم‌چنین خودروهای امدادی مشمول این ماده واحده نمی‌شوند. ‏
‏ ردیف : 1‏
‏ عنوان : وانت تک‌کابین
‏ عوارض سالیانه به ریال : پنجاه هزار (000/50)‏
‏ ردیف : 2‏
‏ عنوان : کامیونت
‏ عوارض سالیانه به ریال : هفتاد هزار (000/70)‏
‏ ردیف : 3‏
‏ عنوان : کامیون
‏ عوارض سالیانه به ریال : نود هزار (000/90)‏
‏ ردیف : 4‏
‏ عنوان : تریلر
‏ عوارض سالیانه به ریال : یکصد هزار (000/100)‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18042
تاریخ تصویب :
1385/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره شماره گذاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :