جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی پرتقال، نارنگی و سیب شماره146947/ت36713ک
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن

‏ وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند: ‏
‏ سود بازرگانی پرتقال (ردیف 08051000 تعرفه)، نارنگی (ردیف 08052000تعرفه) و سیب (ردیف 08081000 تعرفه) برای محموله ‏هایی که از تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال تا پایان اردیبهشت سال بعد وارد یکی از گمرکات کشور شوند صفر تعیین می‌شود. ‏
‏ این تصویب‌نامه در تاریخ 8/11/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18043
تاریخ تصویب :
1385/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :