جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد شماره146725/ت36631هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت کار و اموراجتماعی

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 115665/9706هـ مورخ ‏‏29/7/1385 تصویب نمود: ‏
‏ آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد موضوع تصویب‌نامه شماره 56508/ت32865هـ مورخ 18/5/1385 از ‏تاریخ اعلام ایراد رسمی، به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‏
‏ 1ـ اجرای بند (14) ماده (2) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (14) و تبصره ماده (32) متوقف می‌گردد. ‏
‏ 2 ـ متن زیر جایگزین تبصره (3) ماده (6) می‌گردد: ‏
‏ « تبصره3ـ متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهای موضوع تبصره (1) و (2) ماده ‏‏(6) این آیین‌نامه مبلغ چهل هزار (40.000) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. مددجویان تحت پوشش ‏سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند».‏
‏ 3ـ در مواد (14) و (32) عبارت « به حسابی که از سوی سازمان تعیین می‌گردد» به عبارت « به حساب درآمد عمومی کشور نزد ‏خزانه داری کل» اصلاح می‌گردد.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18043
تاریخ تصویب :
1385/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :