جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏شماره146774/ت36629هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت راه و ترابری

‏ هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 142395/9780هـ/ب ‏مورخ 14/9/1385 تصویب نمود: ‏
‏ متن زیر جایگزین ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ‏تصویب‌نامه شماره 27893/ت33403هـ مورخ 8/5/1384 می‌گردد: ‏
‏ « ماده5 ـ منابع موردنیاز این آیین‌نامه از محل بند « الف» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه در قالب لوایح بودجه سنواتی ‏قابل تأمین و پرداخت خواهد بود».‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18043
تاریخ تصویب :
1385/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :